Öğretmenlere de karne verilecek

MEB  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Aktekin, “Evrensel ölçütlerle öğretmenlerin test edilebileceği bir performans değerlendirme sistemi oluşturuluyor” sözlerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütün öğretmenlerin evrensel ölçütler ile değerlendirildiği bir sistem geliştiriyor. Buna göre, öğretmenler 8 kaynaktan faydalanılıp değerlendirilecek ve bunun sonucunda öğretmenler “performans karnesi”ne sahip olacaklar. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın düzenlemiş olduğu basın toplantısında öğretmenlerin performanslarına ilişkin yapılacak bu yeni sisteme dair bilgilendirmede bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir milyona yakın öğretmenin olduğu ve bu sebeple yeni öğretmenden ziyade nitelikli öğretmen ihtiyacının hasıl olduğunu ifade eden Aktekin, “Daha nitelikli öğretmenler dolayısıyla daha kaliteli eğitim için var olan evrensel ölçütler ışığında öğretmenlerin değerlendirilip performans karnelerinin verilmesi çok önemlidir” diye sözlerini devam ettirdi. Bakanlığın öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine önem verdiğini, bunun da sürekli kılınması için bu tarz sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Aktekin, Yüksek Planlama Kuruluna sunulmuş Öğretmen Strateji Belgesi’nde de bu sisteme dair hedeflerin var olduğunu söyledi.  Öğretmenlerin performanslarına dair değerlendirmelerin 8  kaynaktan alınacak görüşlerle oluşturulacağını aktaran Aktekin, bu kaynakların ‘okul müdürü’, ‘müfettiş’, ‘müdür yardımcısı’, ‘zümre öğretmenleri’, ‘okuldaki diğer çalışanlar’, ‘öğrenci’, ‘öz değerlendirme’ ve ‘veli’ olacağını ifade etti.

ZAYIF YÖNLERİ GELİŞTİRİLECEK

Ergüden, ”Performans karneleri, öğretmenlerin hem güçlü hem zayıf yönlerinin vurgulanmasına yarayacak. Böylece öğretmenlerin, zayıf yönlerini giderip bireysel gelişimlerini sağlamalarına imkan verilecek. Öğretmenler hangi yönlerden zayıfsa, onlara o yönlerle alakalı çeşitli programlar önerilecek. Mesela sınıf yönetimi konusunda eksiği olduğu düşünülüyorsa, bu alanda kendilerini geliştirmeleri doğrultusunda eğitimler verilecek. Değerlendirmeler sonucunda iletişim becerilerinin zayıf olduğuna kanaat getirilmişse de, iletişim becerilerini geliştirecek eğitimlere yönlendirilecek. Bu eğitimleri almış öğretmenler, değerlendirilmeye devam edilecek ve eksikliklerini gerçekten giderip gidermedikleri belirlenecektir.” diye konuştu.

Son olarak öğretmenlerin performans değerlendirmelerinin, onların terfilerine, hizmet puanlarına ve dolayısıyla kariyer gelişimi ve kariyer planlamasına etki edeceğini de söyleyen Ergüden, böylece bu konularda da belli bir nesnelliğin getirileceğini belirtti.

Öğretmenlere de karne verilecek
4.9 Puan
Değerlendirme
loading...

İlişkili yazı

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.