Damacanaların kullanım süresi artık daha uzun

Sağlık Bakanlığı yeni yapılan düzenleme ile 3 yıl olan damacana kullanım süresini 5 yıla çıkardı.

”Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve ”İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adlı yönetmeliklerde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikte Avrupa Birliği (AB) standartları dikkate alındı. Buna göre; bazı değişken değerlerin uyumlu hale getirilmesi, damacana kapların kullanım süresinin uzatılması ve AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen doğal mineralli sular için doğal mineralli su onay süresi ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Böylece, AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen ” doğal mineralli sular ” için verilen onay süresi sertifikalarının süresi 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

KOTA AYNI, SÜRE FARKLI

Yönetmeliğin eski halinde ” Bu kaplar üretim tarihinden itibaren en fazla üç yıl veya 75 kez kullanılır.” olarak geçen ifadedeki 3 yıl, 5 yıla uzatıldı. Buna gerekçe olarak ise damacanaların 3 yılda yıpranmadığı, 75 dolumun ise ancak 5 yılda yapılabildiği gösterildi. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanırken KOBİ’lerin de mali açıdan rahatlamasına katkı sağlanmış oldu.

İŞLETMELERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Doğal mineralli su tesislerinde mesul müdürün görevi dışında başka bir iş yapısına izin verilmezken, Yeni yönetmeliğe göre; “damacana kaplara su dolumu yapılan küçük tesislerde mesul müdürlük görevini ifa eden çalışanların ilgili koşullara sahip olması şartıyla laboratuvar sorumlusu olarak da görev yapabilmesine” imkan sağlandı.

DOLUM TESİSLERİNE OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI ZORUNLULUĞU

İnsani tüketim amaçlı sularla ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe göre ise işletmelerde otomatik klorlama cihazı kullanımı zorunlu hale geldi. İlgili yönetmeliğin 10. maddesine göre; ” İçim ve kullanım sularının dezenfekte sırasında klor ve klorlu bileşikler kullanılır, su deposunda suyun debisinde vev basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi yapılır ve uç noktada gerçekleştirilecek kontrollerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 miligram/litre (mg/L) olması sağlanır.” hükmü eklendi.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin gerektirdiği düzenlemelerin gelecek 8 aylık süre içinde belediyeler ve il özel müdürlüklerince tamamlanması planlanıyor.

Damacanaların kullanım süresi artık daha uzun
4.7 Puan
Değerlendirme
loading...

İlişkili yazı

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.