Çocuklarınız kolay öğrenemiyorsa gözlerini kontrol ettirin

Çocukların psikolojik olarak gelişmeleri, okul performanslarının artması ve sınıf içerisinde nasıl hissedip davrandıkları üzerinde en etkili olan hususun görme fonksiyonları olduğunu biliyor muydunuz?

Hayatın ilk 12 yılında öğrendiğimiz her şeyin yaklaşık olarak yüzde 80’ini görsel uyaranlar aracılığı ile olması bunun en büyük örneği olarak belirtildi.

Okul öncesi de okul çağında da göz kontrolünü ihmal etmeyin

Konu hakkında Yrd. Doç. Dr. Başak Bostancı, ‘’Görme yetisi ve öğrenme performansı arasındaki bu ilişki herkesçe kabul edilmesine rağmen, pek az veli, çocuklarının okul performansı beklenenin altında olduğunda bunun bir göz probleminden kaynaklanabileceğini akıllarına getirmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocukların yüzde 10’unun; okul çağındaki çocukların ise yaklaşık yüzde yirmi beşinin görmeyi bozan bir kusuru olduğu düşünüldüğünde, bu dönemlerde yapılacak göz muayenelerinin ne denli önemli olduğu anlaşılabilir.’’  Açıklamalarında bulundu.

Görme bozukluğu sorunu erken teşhis edildiğinde kalıcı hasarı azaltıyor

Çoğu çocuk görme bozukluklarını fark edemeyebilir. Onlar bu durumu bir sorun olarak görmez aksine yaşıtlarının da dünyayı onlar gibi gördüklerini zanneder. Sınıflarında ki eğitsel faaliyetleri takip etmek için yeterli görme keskinliği sağlanmadığı durumunda çocuklarda akademik performans istenilen düzeye çıkmaz. Özellikle de son zamanlarda kullanılan akıllı tahtalar gibi ortaya çıkan yeni eğitim teknolojileri çocuklarda ki gizli kalmış görme kusurlarının ortaya çıkmasına sebep olur. Unutulmamalıdır ki bir öğrencinin görmesi azaldığında ya da bozulduğunda sadece okuldaki başarısı değil duygusal durumu da olumsuz etkilenir.

İşte göz bozukluklarının temel belirtileri

Çocuklarda görme bozukluğu belirtileri özellikle televizyona çok yakından bakmaları, gözleri sık kırpmaları ve ovuşturmaları, kitap okuma sırasında satırları parmakla takip etme ihtiyacı duymaları ve satırları atlamaları, ışığa duydukları aşırı hassasiyet, gözlerde ki sulanma, gözlerinden birini kısarak hep bir yöne doğru bakmaları gibi durumlar göz problemi yaşadığının başlıca belirtileri arasında gelir.

Çocuklarınız kolay öğrenemiyorsa gözlerini kontrol ettirin
4.8 Puan
Değerlendirme

loading...

İlişkili yazı

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.