Atatürk’ün İlke ve İnkilapları

Asla unutamayacağımız büyük liderimiz Atatürk’ün Türk milletine örnek olacak sözlerinden bazılarını derledik;

 • Ne mutlu Türküm diyene!
 • Bütün ümidim gençliktedir.
 • Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.
 • Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
 • Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
 • Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!
 • Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.
 • İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir!
 • Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.
 • Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.
 • Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.
 • Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.
 • Bizim milletimiz vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı. Milletimiz, yaptığı devrimlerin kıskanç savunucusudur da. Benliğinde bu erdemler yerleşmiş bir milleti, yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.
 • Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
 • Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.
 • Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.
 • Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.
 • Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
 • Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.
 • Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.
 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

ataturkun-ilkeleri

Atatürk’ün İlkeleri

Türkiye’nin çağdaş bir millet olduğunu belirleyen ve Türk milliyetçiliğini esas alan yaklaşımlar ve düşüncelerdir Atatürk ilkeleri…

İşte Atatürk İlkeleri…

1-Cumhuriyetçilik

Halkın kendi kendini yönetmesidir. Halk bu ilke ile yönetimde her daim söz sahibidir. Cumhuriyetçilik anayasanın birinci maddesi olması ile de önemli bir konumda yer almaktadır.

2-Milliyetçilik

Aynı vatana sahip insanlarında dil, din, ırk ayrımı yapmadan vatanına bağlı olmasını amaç edinen milliyetçilik Atatürk ilkeleri arasında önemli bir konumda yer almaktadır. Bu ilke tamamen ırkçılığa karşıdır.

3-Halkçılık

Bu ilke ile amaçlanan demokrasiyi ön planda tutmaktır. Hiç bir sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm vatandaşlar anayasa önünde eşit konumdadır.Bu ilke ile amaçlanan her vatandaşın eşit olmasıdır.

4-Laiklik

En bilinen şekliyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak nitelendirilebilmektedir. Laikliğe en iyi örnekler Saltanatın kaldırılması ve Halifeliğin kaldırılması olarak gösterilebilmektedir.

5-Devletçilik

Bu ilkenin temel amacı özel sektörün yetemediği ekonomik olaylarda devletin yardım etmesi ve ekonomik hayatı sürekli desteklemesidir. Bu ilke ile ülke kalkınması için önemli ekonomik reform kararları alınmış ve önemli başarılar elde edilmiştir.

6-İnkılâpçılık

Atatürk’ün ortaya koyduğu önemli ilkeler arasında yer alan bu ilkenin amacı; geleneksel anlayışların bir kenara itilip modern kavramların ortaya konulması ve sürekli yenilenmesidir.

ataturkun-inkilaplari

Atatürk İnkılâpları

Atatürk İnkılâpları saymakla bitiremeyeceğimiz derecede fazladır. Bu inkılapları maddeler halinde sıralamamız gerekecektir.

İşte Atatürk’ün gerçekleştirdiği İnkılâplar

Sosyal alanda yapılan inkılâplar:

 • Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)
 • Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)
 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
 • Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934) – Şapka kanunu (25 Kasım 1925).

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar:

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar:

 • Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
 • 1924 Anayasası – Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
 • Medeni Kanunun Kabulü (1926)
 • Türk Ceza Kanunu (1926)
 • Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar:

 • Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
 • Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
 • Medreselerin Kapatılması (1926)
 • Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
 • Harf Devrimi (1928)
 • Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
 • Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
 • Üniversite Reformu (1933)

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar:

 • – İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
 • Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
 • Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
 • Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
 • Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
 • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
 • Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
Atatürk’ün İlke ve İnkilapları
4.8 Puan
Değerlendirme

ataturkun-hayati

 

loading...

İlişkili yazı

Yorumlar

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.